Добре дошли!

Това е информационната интернет-базирана платформа за обучение на Националното сдружение на общините в Република България.

Платформата е разработена през 2013 г. по проект № К12-22-1/29.09.2012г. „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Text/HTML

Включете се в обучение „Законови отговорности и практически аспекти по поддържане на общинските язовири и съоръжения“ 

30-31 март 2017 г., Център за обучение на местните власти- с. Гергини - за общини от Северна България
3-4 април 2017 г., град Пазарджик, Гранд-хотел "Хебър" - за общини от Южна България

Повече информация, програма и заявка ще намерите на сайта на НСОРБ: www.namrb.orgОБУЧЕНИЯ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Обучение „Кметът на кметство – статут, правомощия, формули за успех“

НСОРБ успешно и при голям интерес провежда серия обучения за новоизбрани кметове на кметства и кметски наместници. Участниците имат възможността да получат познания относно правата и отговорностите си, бюджетите, услугите и начините на делегиране.

Първото от серията обучения за кметове на кметства за общини от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Сливен и Стара Загора се проведе на 2-3 юни. 

Обучението за кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Разград, Русе и Шумен се проведе на 30 юни – 1 юли 2016 г. в Центъра за обучение на местните власти, с. Гергини, общ. Габрово. Заявки за участие можете да изпратите до 27 юни на факс: 02 943 44 31 или на e-mail: m.yarovaya@namrb.org

Обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Враца, Монтана, Видин, Добрич, Варна и Търговище се състоя на 14-15 юли 2016 г. 
Обученията на НСОРБ гарантират практически насочени учебни модули и консултации с лектори с опит!

Очаквайте през есента новите дати за обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от ЮЗР, ЮЦР и ЮИР.


Обучителна дейност на НСОРБ:

През периода юли 2013 - февруари 2014 г. НСОРБ провежда мащабна обучителна програма  (над 190 обучения) за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на основни публични услуги.

Обученията се провеждат на регионален принцип на осем места на територията на цялата страна: Вършец, Троян, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград/Банско и София/Боровец. Продължителността им е 2 дни (от обяда на първия до обяда на третия ден).

Общините получават възможността да инвестират в своите експерти и служители, като ги включат в обученията по 18 специално подбрани и ключови общински теми:Получените знания и умения ще надградят опитът досега и ще изградят общински експертни мрежи, които да продължат да споделят наученото със своите колеги.

В модул „Обучения” имате възможността да видите публикувания график на обученията, да заявите участие в тях „on-line”.

В модул раздел „Дистанционно обучение“ можете да задавате въпроси относно неясни регламенти, казуси и др. Всички отговори ще бъдат публикувани и видими за общините. Осигурен е свободен достъп до обучителни материали и имате възможност да проверите получените знания чрез онлайн тестове. 

В модул  „Фотогалерия“ ще може да разглеждате снимки от проведените обучения, а във форума се провеждат дискусии и консултации, задават се въпроси и се обменят добри практики.