За контакти


Даниела Ушатова
Ръководител екип „Общински услуги и финанси”

Юлия Иванова
Експерт „Местни бюджети”

Национално сдружение на общините в Република България
София 1111, ул. Голаш 23
тел.: (02) 94 34 467; 94 34 468; факс: (02) 94 34 431
E-mail: namrb@namrb.org