Интернет – базираната  платформа за местните финанси е създадена през 2015 г.  по проект  „Укрепване на капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия”, Договор № BG11-PC 02 NFM/21.05.2013 г., финансиран по Програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.:
 
Базата данни за местни финанси представлява централизирана база данни, съдържаща обработена информация за всички общини от официални източници (Министерство на финансите, общини) от 2007 г. до сега за следните показатели
-Приходи
-Разходи
-Натурални показатели
-Демографски показатели
-Териториални характеристики

Външният модул на базата данни е достъпна за всички, които:
-Имат интерес да получат информация за местните финанси
-Са регистрирани потребители на базата данни
-Имат достъп до интернет

Външният модул е достъпен за регистрираните потребители денонощно, седем дни в седмицата.
Вътрешният модул е достъпен до оторизирани лица във всички 265 общини и експерти на НСОРБ.


С какво ще ви бъде полезна информацията в базата данни?
Базата данни за местните финанси позволява на потребителите да получат информация за:
-Колко приходи от местни данъци е събрала Вашата община;
-Какви разходи са направени в отделните сфери: образование, социални услуги, здравеопазване и др.
-Колко европейски проекти и на каква стойност са изпълнени
-Колко са просрочените задължения и вземания
-Инвестиции на каква стойност са направени

Базата данни за местните финанси ще даде достъп на представителите на общините до информация, която да покаже „Къде сме ние?” на фона на другите общини със сходни териториални и демографски показатели.
Базата данни се актуализира ежегодно